درباره ما

 
مهد جهان سازان جوان
نوع: مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۵۲۳۸۳۴
زمان تاسيس:۳/۱۲/۱۳۹۶
تعداد نفرات هيات مديره: دو نفر
داراي مجوز از شوراي عالي انفورماتيك به شماره ۱۴۰۰۷۴۶۱۴۱۹
داراي گواهي فعاليت صنعتي از وزارت صنايع براي توليد كامپيوتر
عضو انجمن شركتهاي انفورماتيك ايران
عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور
عضو كميسيون شبكه و افتا در سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران
عضو كنسرسيوم فناوري اطلاعات ايريانا
عضو انجمن بين المللي مهندسين شبكه BiCSi در خصوص طراحي شبكه هاي ساخت يافته
فارسی